Anhörigstöd och avlastning

Det här erbjuder vi

Anhörigstödet i Karlstad erbjuder avlastning, samtal, föreläsningar och möjligheten att komma i kontakt med andra i samma situation.

Anhöriggrupp

För dig som vill träffa andra i liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som kan vara viktiga för dig som anhörig.

Du kan även få råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera vardagen. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper kontinuerligt efter behov. Några exempel på anhöriggrupper är;

  • Partner till närstående med en demenssjukdom
  • Vuxna barn till förälder med demenssjukdom
  • " Ung anhörig " - för dig mellan 18-30 år 
  • Förälder till barn över 18 år med funktionsnedsättning
  • Förälder till barn i grundskolan med funktionsnedsättning
  • Partner med närstående som drabbats av sjukdom
  • Partner till närstående som har växelvård eller korttidsplats
  • Anhöriga till någon som tagit sitt liv - i samarbete med Svenska kyrkan.
  • Anhörigskolan är en gruppverksamhet för anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende.

Kontakta en av oss anhörigkonsulenter om du vill vara med i en anhöriggrupp.

Samtal

Vi har möjlighet att möta dig som anhörig enskilt, i par- och familjesamtal. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Kontakta en av oss anhörigkonsulenter om du vill boka ett samtal.

Föreläsningar och tematräffar

Ökad kunskap är ofta nyckeln till utveckling och förändring. Därför arrangerar vi föreläsningar och olika tematräffar för anhöriga, frivilliga och andra intresserade.

Här hittar du program för våra föreläsningar och tematräffar.

Må bra som anhörig

Det är viktigt att du som anhörig tänker på att ta hand om dig själv. Du erbjuds därför möjlighet att delta i olika aktiviteter som handlar om att just du ska må bra.

Anhörigstöd på nätet

För att du ska kunna ta del av anhörigstödet när du vill och kan, så erbjuder Karlstads kommun anhörigstöd på nätet genom e-tjänsten "En Bra Plats".

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den