Anhörigstöd

Avlastning

För att orka med kan du som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad behöva tid för dig själv. Karlstads kommun kan erbjuda olika typer av avlastning. 

Anhörigstödet erbjuder olika former av avlastning. En del former av avlastning är ett behovsbedömt stöd. Kontakta biståndsbedömare eller LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Avlastande samtal

Vi erbjuder avlastande samtal till dig som anhörig. Att få sitta ner och dela tankar för att finna lösningar som rör ditt anhörigstöd upplevs av många som en stor hjälp. Ta kontakt med växeln på 054 -540 00 00 eller sök på vår kontaktsida för direktkontakt med en anhörigkonsulent.

Här finns våra kontaktuppgifter

Dagverksamhet

Vi har dagverksamhet i form av fem dagträffar med olika inriktningar. På våra dagträffar får din närstående en trygg och meningsfull dag.

Här kan du läsa mer om våra olika dagträffar och hur anmälan går till

Här kan du läsa mer om anhörigstöd

Avlastning/avlösning i hemmet

Om du behöver komma hemifrån en stund, och din närstående inte kan vara ensam, kan omvårdnadspersonal/avlösare komma hem till dig och ta hand om din närstående under några timmar.

Servicen kan du få både regelbundet eller för situationer som du inte kan förutse.

Avlastning i hemmet är ett biståndsbedömt stöd för dig som har en närstående inom äldreomsorg, för dig inom funktionsstöd finns insatsen avlösarservice i hemmet.

Växelvård

Med växelvård menas att din närstående regelbundet vistas på en växelvårdsplats. Oftast är man på växelvårdsplatsen en vecka eller två veckor och sedan hemma i två eller tre veckor.

Växelvård är ett biståndsbedömt stöd för dig som har en närstående inom äldreomsorg.

Kostnad

Korttidsboende vårdavgift 71 kronor/dygn.
Korttidsboende matkostnad 115 kronor/dygn

Dagverksamhet

Om din närstående har en demenssjukdom och är beviljad växelvård så får hen ett erbjudande om att besöka dagträffen Viken en dag i veckan de veckor hen vistas hemma.

Enhetschef dagträffen Viken
Tel. 054-540 58 16

Korttidsvistelse

Om du som anhörig till någon med en funktionsnedsättning och behöver avlösning i omvårdnadsarbetet finns korttidsvistelse som insats.

Korttidsvistelse är en behovsbedömd insats enligt LSS och till för att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte till den som har en funktionsnedsättning, korttidsvistelse kan man få i korttidsfamilj eller korttidsboende.

Kostnad

Din närstående betalar för maten och eventuell aktivitet.

Uppdaterad den