Anhörigstöd

Kunskap och erfarenhetsutbyte

Anhörigstödet har lång erfarenhet av vad det kan innebära att vara anhörig. Kunskap är ofta nyckeln till att kunna hantera sitt liv på ett bra sätt. 

Vi erbjuder tematräffar, föreläsningar och utbildningar. Vi har anhöriggrupper där du kan få kunskap, information och utbyta erfarenheter med andra som lever i liknande situation.

Anhöriggrupp

Vi startar nya anhöriggrupper kontinuerligt efter behov. Några exempel på anhöriggrupper är:

  • Partner till närstående med en demenssjukdom
  • Vuxna barn till förälder med demenssjukdom
  • Ung anhörig  - för dig mellan 18-30 år
  • Förälder till barn över 18 år med funktionsnedsättning
  • Förälder till barn under 18 år med funktionsnedsättning
  • Partner med närstående som drabbats av sjukdom
  • Partner till närstående som har växelvård eller särskilt boende
  • Anhöriga till någon som tagit sitt liv - i samarbete med Svenska kyrkan.
  • Anhörigskolan är en gruppverksamhet för anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende.

Kontakta en av oss anhörigkonsulenter om du vill vara med i en anhöriggrupp

Uppdaterad den