Anhörigstöd

Stödsamtal och vägledning

Stödsamtal

Vi har möjlighet att möta dig som anhörig enskilt, i par- och familjesamtal. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår.

Vägledning

Vi hjälper dig med vägledning och samordning av kontakter inom till exempel kommunen och regionen eller med föreningar.

Kontakta en av oss anhörigkonsulenter om du vill boka ett samtal.

Uppdaterad den