Anhörigstöd

Kontaktbok och anhörigvårdarkort

Enkla hjälpmedel för att hjälpa dig i ditt anhörigskap är kontaktboken och anhörigvårdarkortet. De är gratis och kan hämtas på Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, eller beställas via anhörigkonsulenterna.

Kontaktbok

Ofta kan många olika kontakter med vård, omsorg, kommun och andra aktörer runt den närstående behövas. För att hjälpa till att hålla ordning och förklara de olika funktionerna har anhörigstödet tillsammans med anhöriga tagit fram en kontaktbok.

Anhörigvårdarkort

Du som stöttar en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Om du är en viktig anhörig och själv blir sjuk kan det vara bra att ha ett anhörigvårdarkort som du bär med dig. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den närstående.

Kortet innehåller

  • Namn på dig som är anhörig
  • Namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp
  • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse

Kortet förvarar du intill ID-handling/körkort.

Uppdaterad den