Anhörigstöd

Personlig koordinator

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun erbjuder personlig koordinator för föräldrar till barn under 18 år med funktionsnedsättning.

Syftet är att underlätta genom att erbjuda stöd och samordning. Många vittnar om att föräldrar till barn med funktionsnedsättning har ett omfattande samordningsansvar.

Föräldrar kan uppleva det som en stor belastning att söka information och samordna insatser för sitt barn med funktionsnedsättning. I de fall då familjen behöver ha kontakt med många olika verksamheter och myndigheter kan organisatoriska mellanrum uppstå och föräldern blir budbärare.

Samarbete med föräldrarna

Koordinatorn utgår alltid ifrån familjens behov och önskemål. Arbetar tillsammans med föräldern/vårdnadshavaren utifrån ett samtycke och har tystnadsplikt. Koordinatorn har inte mandat att fatta beslut.

Professionella nätverk

Personlig koordinator övertar inte arbetsuppgifter från eller konkurrerar med någon annan yrkesgrupp. En personlig koordinator kan ses som en gränsöverskridande tolk och vara behjälplig vid samordning, men är ingen myndighetsutövare.

Vad kan en personlig koordinator göra?

Uppdraget och stödet utgår alltid från förälderns/vårdnadshavarens behov och önskemål. Koordinatorn kan erbjuda stöd i att sortera, hänvisa och vägleda. Uppdraget från föräldrar/vårdnadshavare kan exempelvis vara praktiskt stöd i att samordna kontakter, ge information om samhällsstöd, boka tider. Förbereda, delta, anteckna och sammanfatta möten.

Hur fungerar det?

Efter en första kontakt erbjuds ett inledande samtal med syfte att ringa in situation och behov. Utifrån kartläggningen sker en målformulering med överenskommelse och stödplan som även innefattar ett samtyckesformulär. Personlig koordinator är en service och ett individuellt riktat föräldrastöd. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du har frågor om personlig koordinator kontakta

Carin Wallman 054-540 55 14 carin.wallman@karlstad.se
Anette Pettersson 054-540 14 16 anette.pettersson@karlstad.se

Uppdaterad den