Omsorg och hjälp

Boenden för dig med särskilda behov

Illustration på ett vitt hus med orange tak, med gröna träd och buskar omkring.
Karlstads kommun erbjuder bostad efter behov.

I Karlstads kommun finns flera typer av boenden för dig med särskilda behov.

För dig som är äldre finns olika typer av boenden till exempel vårdboende, seniorboende, korttidsboende och trygghetsbostäder för dig som behöver extra stöd eller trygghet.

Om du har en funktionsnedsättning finns elevhem och särskilda boenden både för barn och vuxna.

Uppdaterad den