Boenden, särskilda

Boende för äldre

Äldre som fikar tillsammans på ett äldreboende av typen trygghetsboende.
Trygghetsboende är en form av boende när du inte längre klarar att bo hemma.

Det är dina behov som styr vilket boende som passar just dig. I Karlstads kommun finns därför olika typer av äldreboende. Vilket boende som är bäst för just dig grundas på beslut från biståndsbedömare utifrån en dialog med dig och dina anhöriga.

Om du har ett omfattande behov av vård- och omsorg kan du ansöka om att flytta till ett vårdboende. Våra vårdboenden finns både i kommunal och i privat regi. Vissa av våra boenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

I kommunen finns även trygghetsboenden med hemtjänst (de tidigare servicehusen). I vissa situationer finns också möjlighet att bo på ett korttidsboende i väntan på en vårdboendeplats. 

Vår utgångspunkt är att ge omvårdnad som bygger på ett funktionsbevarande arbetssätt, där personalen stödjer dig i de funktioner du inte klarar själv. Träning ska stödja din möjlighet att leva och bo självständigt såväl i det egna boendet som i våra vårdboenden och trygghetsboenden.

Uppdaterad den