Boende för äldre

Korttidsboende

Korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.

Korttidsplats kan beviljas vid utredning av behov i samband med ansökan om särskilt boende eller för vård i livets slutskede.

En vistelse på korttidsplats kräver alltid kontakt med en biståndsbedömare, en bedömning/utredning och ett beslut. Du kan beviljas korttidsplats för en tillfällig enstaka period eller för en regelbundet återkommande period i form av växelvård. Beslutet om korttidsplats är alltid tidsbegränsat.

Bemanningen på korttidsplats består av omvårdnadspersonal och om behov finns arbetar sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut konsulterande.

Detta får du betala

När du vistas på korttidsplats får du betala en vårdavgift på 71 kronor/dygn och en matkostnad på 133 kronor/dygn.

Behov av avlastning

Korttidsplats är en av många avlastningsformer.

Mer information om all avlastning som vi erbjuder hittar du här.

Uppdaterad den