Boende för äldre

Korttidsboende

Korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.

Korttidsplats kan beviljas vid utredning av behov i samband med ansökan om särskilt boende eller för vård i livets slutskede.

En vistelse på korttidsplats kräver alltid kontakt med en biståndsbedömare, en bedömning/utredning och ett beslut. Du kan beviljas korttidsplats för en tillfällig enstaka period eller för en regelbundet återkommande period i form av växelvård. Beslutet om korttidsplats är alltid tidsbegränsat.

Bemanningen på korttidsplats består av omvårdnadspersonal och om behov finns arbetar sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut konsulterande.

Resurscentrums korttidsboende

Här kan du bland annat läsa vad du behöver ha med dig när du ska bo på Resurscentrums korttidsboende

Detta får du betala

När du vistas på korttidsplats får du betala en vårdavgift på 79 kronor/dygn och en matkostnad på 146 kronor/dygn.

Behov av avlastning

Korttidsplats är en av många avlastningsformer.

Mer information om all avlastning som vi erbjuder hittar du här.

Uppdaterad den