Boende för äldre

KBAB:s trygghetsboenden

I de tre bostadsområdena Viken, Sixbacken och Hagaborg erbjuder Karlstads Bostads AB (KBAB) trygghetsboenden som kan ge extra omsorg till alla som bor på områdena. 

Boendeformen vänder sig framförallt till dig som är hyresgäst över 65 år, men också till övriga hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller tillfälligt behöver hjälp och stöd av olika slag.

Trygghetsboendena i Viken, Sixbacken och Hagaborg är ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och KBAB. För att finansiera konceptet tar vi ut en liten avgift på hyran varje månad för alla som bor i respektive område.

Mer information om Trygghetsboende hittar du på KBAB:s hemsida.

Kontakt

Bobutiken, KBAB
Telefon: 054-540 75 05
E-post: KBAB.Bobutiken@karlstad.se
Besöksadress: Östra Torggatan 19, 652 24, Karlstad

Uppdaterad den