Boende för äldre

Vårdboende och trygghetsboende

Tre kunder umgås tillsammans framför brasan på ett av våra vårdboenden.
På både vårdboende och trygghetsboende finns gemensamhetsutrymmen där det går att umgås med andra boende.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vårdboende eller trygghetsboende. Boendena är bemannade dygnet runt. Förutom omvårdnadspersonal finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika vårdboendena.

Boendena har olika inriktningar:

  • vårdboende för personer med demenssjukdom (gruppboende)
  • vårdboende för långtidssjuka (gruppboende)
  • trygghetsboende (serviceboende)

Det är dina behov som styr vilket boende som passar dig. Du har möjligheten att bo tillsammans med din make, maka eller sambo om ni önskar.

Läs mer om hur det är att bo på vårdboende och trygghetsboende.

Många av våra aktiviteter för äldre bedrivs på eller i anslutning till boendena men vänder sig också till seniorer som bor i närområdet eller i andra stadsdelar. Läs mer om aktiviteterna på våra boenden.

Så här gör du för att ansöka om vårdboende eller trygghetsboende

Du kan ansöka om vårdboende eller trygghetsboende genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på webbplatsen. Du kan också kontakta kommunens biståndsbedömare, du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på webbplatsen. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via anhörig, god man eller förvaltare.

Ansök om vårdboende eller trygghetsboende via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om vårdboende via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om vårdboende eller trygghetsboende i Karlstads kommun" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om vård- eller trygghetsboende i Karlstads kommun.

Vad händer sedan?

Efter att ansökan kommit in görs ett hembesök av biståndsbedömare som utreder dina behov och fattar ett beslut bifall eller avslag.

Om du beviljas plats (bifall) på vårdboende eller trygghetsboende får du ett erbjudande om plats inom tre månader. Du har möjlighet att välja vilket vårdboende du önskar genom att ange ett första och andrahandsval. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du valt och som kan tillgodose dina behov.

Hitta och jämför alla vårdboenden och trygghetsboenden.

Läs mer om vad som gäller vid in- och utflyttning.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Avgifter på vårdboende och trygghetsboende

På vårdboendet betalar du hyra samt avgifter för mat, service och omsorg. Avgifterna beräknas utifrån din inkomst. Därför måste du lämna uppgifter om din ekonomi för att få ett beslut om vad du ska betala.

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för omvårdnaden som i dagsläget är
2 125 kronor i månaden exklusive matkostnad.

I vårdavgiften ingår

  • Personlig omvårdnad
  • Klädtvätt (endast kläder som kan tvättas i maskin)
  • Städning
  • Hemsjukvård efter bedömning av sjuksköterska
  • Trygghetslarm vid behov

Kostnader utöver vårdavgiften

Hyra

Hyran varierar beroende på vilket boende du bor på samt hur stor lägenheten är. Med hjälp av bland annat bostadsbidrag ska alla ha råd att bo på ett vårdboende eller trygghetsboende. 

Mat

Kostnaden för mat är 110 kronor/dygn.

Övriga kostnader

Du betalar för tvättmedel, tvättlappar, haklappar och hygienartiklar. Om du eller din/dina anhöriga vill ha hjälp med inköpen kan kontaktpersonalen ansvara för en summa pengar till detta och övriga personliga inköp. Du betalar också din egen hemförsäkring, telefon, medicin, fotvård och besök hos frisör.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala vårdavgift och mat via autogiro.

Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro.

Bostadstillägg för pensionärer

Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats.

Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776 så hjälper de dig att göra en beräkning.

Uppdaterad den