Boende för äldre

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en form av äldreboende som riktar sig till dig som har kroppsliga besvär (somatiskt långtidssjuk) och/eller inte längre kan få tillräcklig vård och omsorg i ditt ordinära boende. 

Anpassat boende med hemtjänst

På våra trygghetsboenden finns det omvårdnadspersonal som ger dig hjälp och stöd. Omfattningen av din stöd och hjälp utgår från ditt biståndsbedömda behov.

På våra trygghetsboenden finns det gemensamma sällskapsutrymmen och aktiviteter. För dig som inte har eget ansvar för din hälso- och sjukvård finns sjuksköterska knuten till boendet. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) om behov uppstår.

Nedan får du svar på vanliga frågor om bland annat hur du ansöker om trygghetsboende, kostnader och hur det är att flytta till trygghetsboende.

Vanliga frågor om Trygghetsboende

Uppdaterad den