Boende för äldre

Vårdboende

Vårdboende är för dig som har demenssjukdom och/eller somatiskt långtidssjukdom samt har stora behov av vård och omsorg.

Våra vårdboenden är gruppboenden och drivs både i kommunal och privat regi. Förutom omvårdnadspersonal finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika vårdboendena. 

Här kan du läsa mer om hur det är att bo på vårdboende

Ansök om plats på vårdboende

Du kan ansöka om vårdboende genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på webbplatsen. Du kan också kontakta kommunens biståndsbedömare, du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på webbplatsen. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller anhörig, god man eller förvaltare.

Ansök om vårdboende via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om vårdboende eller trygghetsboende via blankett fyller du i

Ansökan om vårdboende.

Du skickar den till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kontaktcenter
651 84 Karlstad

Vad händer sedan?

Efter att ansökan kommit in görs ett hembesök av biståndsbedömare som utreder dina behov och fattar ett beslut om bifall eller avslag.

Om du beviljas plats (bifall) på vårdboende får du ett erbjudande om plats inom tre månader. Du har möjlighet ange önskemål genom ett första och andrahandsval. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du valt och som kan tillgodose dina behov.

Hitta och jämför alla vårdboenden.

Läs mer om vad som gäller vid in- och utflyttning.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Avgifter på vårdboende

På vårdboendet betalar du hyra samt avgifter för mat, service och omsorg. Avgifterna beräknas utifrån din inkomst. Därför måste du lämna uppgifter om din ekonomi för att få ett beslut om vad du ska betala.

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för omvårdnaden som i dagsläget är
2 170 kronor i månaden exklusive matkostnad.

I vårdavgiften ingår:

  • Personlig omvårdnad
  • Klädtvätt (endast kläder som kan tvättas i maskin)
  • Städning
  • Hemsjukvård efter bedömning av sjuksköterska
  • Trygghetslarm vid behov

Kostnader utöver vårdavgiften

Hyra

Hyran varierar beroende på vilket boende du bor på samt hur stor lägenheten är. Med hjälp av bland annat bostadsbidrag ska alla ha råd att bo på äldreboende.

Mat

Kostnaden för mat är 129 kronor/dygn.

Övriga kostnader

Du betalar för tvättmedel, tvättlappar, haklappar och hygienartiklar. Om du eller din/dina anhöriga vill ha hjälp med inköpen kan kontaktpersonalen ansvara för en summa pengar till detta och övriga personliga inköp. Du betalar också din egen hemförsäkring, telefon, medicin, fotvård och besök hos frisör.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala vårdavgift och mat via autogiro.

Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro.

Bostadstillägg för pensionärer

Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats.

Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776 så hjälper de dig att göra en beräkning.

Uppdaterad den