Boende för äldre

Vårdboende

Vårdboende är för dig som har demenssjukdom och/eller somatiskt långtidssjukdom samt har stora behov av vård och omsorg.

Våra vårdboenden är gruppboenden och drivs både i kommunal och privat regi. Förutom omvårdnadspersonal finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika vårdboendena. 

Vanliga frågor om vårdboende

Uppdaterad den