Boende för äldre

Växelvård

Ett biståndsbeslut om växelvård innebär att du bor kvar hemma, men att du med jämna mellanrum också bor på ett korttidsboende. Växelvård är ett avlastningsstöd till dig och dina anhöriga.

Vanliga frågor om Växelvård

Uppdaterad den