Boenden, särskilda

Boende för dig som har en funktionsnedsättning

Medarbetare och kund med funktionsnedsättning på promenad på en väg.
Bilden visar två personer som samtalar utanför ett boende

Du som har en funktionsnedsättning kan ha behov av ett boende med stöd av personal. I Karlstads kommun har vi flera alternativ till boende. Vilket boende som kan bli aktuellt för just dig beror på ditt behov av stöd och hjälp.  

Om du kommer från annan kommun och vill gå på gymnasiesärskola eller gymnasieskola för personer med autism i Karlstad kan vi erbjuda dig boende på elevhem. 

Om du inte kan bo hos dina föräldrar på grund av din funktionsnedsättning kan du få bo i ett barn- och ungdomsboende eller i ett familjehem.

Korttidsboende är till för att du ska få miljöombyte, personlig utveckling och/eller avlastning till anhöriga.

Boende för vuxna kan vara gruppbostad eller servicebostad med ett individuellt anpassat stöd. 

Uppdaterad den