Elevhem

Att bo på elevhem

Elevhem är en service till gymnasieungdomar från andra kommuner, som går i skola i Karlstad. På elevhem får du stöd utifrån dina behov.

På elevhem bor du under skolterminerna. På helger och lov åker du hem till din hemkommun. På elevhem finns personal för att kunna stötta dig när du inte är i skolan.  

Personalen från elevhem håller vid behov kontakten med dina föräldrar, skolan och andra som du behöver ha kontakt med.

På elevhem tränar du på att ta eget ansvar, det handlar om att sköta dina kläder, laga mat, städa, göra inköp och umgås med andra, utifrån dina behov.

Under studietiden kan elevhemsplats komma att ändras till annan elevhemsplats, på grund av förändrade behov i verksamheten.

Uppdaterad den