Bostad först

Egen bostad förutsättning för att klara andra problem

Bostad först är en arbetsmodell för att möta bostadsbehovet i Karlstad. En egen bostad ger grundtrygghet och förutsättningar för att ta tag i andra problem i livet.   

Bostad först utgår från den bostadslöses behov. Ett eget boende som inte är beroende av drogfrihet eller andra orsaker och händelser i livet.

Bostad först kommer ursprungligen från USA och lanserades i Sverige för cirka 5 år sedan.

En metod som enligt Socialstyrelsens hemlöshetsforskning visar på goda resultat trots modellens korta tid i Sverige.

 

Kontaktperson för Bostad först:

Helena Hultman, tel:054-540 55 52.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den