Dödsfall och begravning

Kommunens begravningsombud - till dig som inte är medlem i Svenska Kyrkan

Om du har synpunkter på hur Svenska Kyrkan sköter begravningar för personer som inte är medlemmar kan du ta hjälp av kommunens begravningsombud.

Svenska Kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare, oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare.

För att övervaka att kyrkan inte använder pengarna från begravningsavgiften till något annat än begravningsverksamhet utser länsstyrelsen begravningsombud som hjälper dem som är med i andra samfund, tillhör andra religioner eller inte är troende.

Karlstads kommuns begravningsombud

Henrik Lindblom
Telefon: 070-543 71 63
E-post: henrik.lindblom@karlstad.se

Uppdaterad den