Omsorg och hjälp

Ekonomi, socialbidrag

På bilden syns mynt, sedlar och bankkort som ligger på ett bord.
Ekonomiskt bistånd

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Vi erbjuder stöd anpassat efter hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Uppdaterad den