Hjälp med frågor som uppstår vid dödsfall

Boutredning

I samband med dödsfall kan det uppstå situationer som är svåra att hantera. En sådan är när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden. I dessa fall har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Du har då också möjlighet att göra en kostnadsfri dödsboanmälan som ersätter bouppteckningen.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Bistånd till begravningskostnader kan beviljas med mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och den av arbetsmarknads- och socialförvaltningen bestämt högst godkända kostnad för begravning/halvt prisbasbelopp.

De tillgångar som finns i dödsboet ska alltså i första hand användas till begravningen och kostnader i samband med denna, till exempel gravsten. Inga andra räkningar ska betalas innan dessa är betalda.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än kostnader i samband med begravningen. En dödsboanmälan görs av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Du tar kontakt med boutredaren som utreder om förutsättningar för att göra dödsboanmälan finns. Anmälan bör göras senast två månader från dödsdagen.

Boutredaren skickar dödsboanmälan i original till Skatteverket.

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Finns det fastighet eller tomträtt ska du inte göra någon dödsboanmälan. I vissa fall där marknadsvärdet är lågt, kan en dödsboanmälan göras. Är du osäker, kontakta boutredare för råd.

Kontakt

Anne-Marie Larsson, boutredare. Telefon: 054-540 51 44.
E-post: anne-marie.larsson@karlstad.se

Jessica Sondell, boutredare. Telefon: 054-540 50 96.
E-post: jessica.sondell@karlstad.se

Besöksadress: Handelsgatan 3.

Uppdaterad den