Hjälp med frågor som uppstår vid dödsfall

Boutredning

Vid dödsfall kan det uppstå situationer som är svåra att hantera. En sådan är när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden. Om detta skulle inträffa, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Dödsboanmälan och begravning

Du kan ansöka om bistånd till mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och begravningskostnaden. Biståndet täcker inte begravningskläder eller andra kringkostnader. Till din hjälp finns en boutredare och tillsammans finner vi lösningar på ekonomiska och praktiska problem.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet.  Exempel på kostnader är sten, uppsägningshyra och vårdkostnader till kommun och landsting. Detta innebär att inga räkningar som till exempel telefon eller el ska betalas.

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Finns det en fastighet eller tomträtt i dödsboet ska du inte göra någon dödsboanmälan. I vissa fall ska du göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Här är det aktuella marknadsvärdet som avgör. Du kan även få hjälp med värdering av lösöret. Är du osäker så kontakta boutredaren för råd.

Räkningar till dödsboet

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta. När dödsboanmälan är registrerad hos skattemyndigheten ska de anhöriga begära en kopia och skicka till varje fordringsägare.

Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen. En dödsboanmälan görs av arbetsmarknads- och socialnämnden. Anmälan bör lämnas in senast två månader från dödsdagen. Boutredaren skickar dödsboanmälan till skattemyndigheten.

Kontakt

Anne-Marie Larsson och Efwa Stenqvist, boutredare.

Telefon: 054-540 51 44.

E-post: anne-marie.larsson@karlstad.se

Besöksadress: Handelsgatan 3.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den