Ekonomiskt bistånd - socialbidrag

Ekonomiskt bistånd - socialbidrag

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ansökan

Första kontakten tar du genom att ringa Kontaktcenter, 054-540 00 00. Telefontider är måndag-fredag 8-17. Här svarar kommunvägledare på frågor och gör en första bedömning av din ekonomi. Vid behov bokas du in på ett personligt möte med en socialsekreterare där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet. I vår Servicegaranti lovar vi beslut om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar.


För att kunna göra en riktig bedömning när du ansöker om ekonomiskt bistånd krävs att du redovisar rätta uppgifter om din och din familjs ekonomi. När du besöker din socialsekreterare ska du ta med alla nödvändiga handlingar. Exempel på handlingar  är ifylld ansökningsblankett, legitimation, hyreskontrakt och hyresavi.

E-tjänst för att söka ekonomiskt bistånd

E-tjänsten innebär snabb återkoppling, så fort det händer något i ditt ärende får du veta det via ett SMS. Du söker och följer ditt ärende på Mina sidor. Läs mer  om tjänsten i foldern "Instruktion till ansökan om ekonomiskt bistånd via vår nya e-tjänst”.

"Instruktion till ansökan om ekonomiskt bistånd via vår nya e-tjänst" -engelska

"Instruktion till ansökan om ekonomiskt bistånd via vår nya e-tjänst" -arabiska

Länk till e-tjänsten (du behöver ha bank-id): asfminasidor.karlstad.se

Broschyr om e-tjänsten för att söka ekonomiskt bistånd

 

Instruktionsfilm för e-tjänsten

Instruktionsfilm för e-tjänsten med engelsk text

 

Instruktionsfilm för e-tjänsten med arabisk text

 Blanketter för att söka ekonomiskt bistånd

Blanketter avdelningen för integration, försörjning och arbete

 Vad som ingår i ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd ska täcka de vanligaste utgifterna i hushållet.

 • Mat
 • Boendekostnad
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hygienartiklar
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar, telefon och TV licens
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Avgift för medlemskap i A-kassa och fackförening

Ibland har du andra kostnader som är nödvändiga för att ha en skälig levnadsnivå. Ta med dessa kostnader vid ansökan. Exempel på andra kostnader:

 • Läkarvård
 • Medicin
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Begravning 

För att ekonomiskt bistånd ska bli så likvärdigt som möjligt i hela Sverige grundar sig bedömningen som gäller kostnader för bland annat mat, livsmedel och kläder på en riksnorm framtagen av regeringen. Andra kostnader som till exempel boende och arbetsresor beräknas på faktiska och skäliga kostnader, då det skiljer sig beroende var i landet du bor.

Sammanboende är vanligtvis skyldiga att försörja varandra. Därför ska allas inkomster redovisas för beslut om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. För att veta säker måste du ta kontakt med oss.

Ekonomiskt bistånd – en sista utväg

Har du haft egna inkomster som motsvarar ekonomiskt bistånd, men använt dina pengar till annat, beviljas som regel inte din ansökan.

Har du andra tillgångar: besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska dessa användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du kan arbeta ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Har du via Jobbcenter praktik, arbetsprövning eller arbetsträning är du skyldig att följa din handlingsplan för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Beslut går att överklaga

Om du får avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. När du får beslut om avslag, får du även information om hur överklagan går till. Du har alltid rätt till skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Handlingar att ta med vid första besöket

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Legitimationshandlingar
 • Hyreskontrakt och aktuell hyresavi
 • Kvitto och specifikationer på betald hyra, barnomsorg och fackavgift
 • Inkomstuppgifter de senaste två månaderna: lönespecifikationer, ersättningar från försäkringskassan, AMF-TFA ersättningar, A-kassa eller aktivitetsstöd
 • Kontoförteckning/kontoutdrag på samtliga bankkonton, inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande aktier och obligationer samt kontoöversikt de senaste tre månaderna
 • Studiemedel, beslut från CSN
 • Skatteåterbäring och specifikation på självdeklaration
 • Handlingar angående andra tillgångar, till exempel bil, båt eller husvagn.
 • Villadokument: lån, uppvärmning, villaförsäkring, vatten/avlopp och sophämtning.
 • Företagsredovisningar
 • Handlingsplan från arbetsförmedlingen och lista på sökta jobb
 • Beslut om arbetsmarknadsåtgärd
 • Aktuella läkarintyg
 • Kvitto på läkar- och medicinkostnader för de senaste två månaderna och högkostnadskort
 • Elräkning - alla sidorna och kvitton på redan betalda
 • Hemförsäkring
 • Arbetsgivarintyg.

Relaterade länkar

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

 Besöksadresser

Avdelningen för integration, försörjning och arbete

Handelsgatan 3. Öppettider: 9-11.45 och 13-16.

Avdelningen för nyanlända

Regementsgatan 18, uppgång L. Öppettider: 9-11.30  och 13-16.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den