Fördjupad information om ekonomiskt bistånd

Beslut om ekonomiskt bistånd inom sju arbetsdagar

Det ekonomiska biståndet fungerar som ett yttersta skyddsnät för de som har tillfälliga problem med att försörja sig. Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till biståndet.

Den sökande har rätt att få ett beslut där det lätt framgår hur handläggaren har resonerat när beslutet har tagits. Om en person får avslag på sin ansökan, finns möjligheten att överklagar beslutet till förvaltningsrätten.

För att kunna göra en korrekt och rättvis bedömning genomförs alltid en utredning kring den sökandes ekonomi.

Vi garanterar:

När en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd lämnats in garanterar vi att behandla den och fatta beslut inom sju arbetsdagar. Sökanden får besked om den får pengar eller inte, senast den åttonde arbetsdagen efter att ansökan har lämnats in.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi återkommer snarast med en förklaring till varför det har dröjt och svar om när du kan få ett besked.

Kontakta oss:

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

 

Uppdaterad den