Ekonomi, socialbidrag

Fonder inom vård och omsorg

Här kan du se vilka fonder du som enskild person kan söka genom vård- och omsorgsförvaltningen.

Olika regler för olika fonder

Varje fond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Ibland måste den sökande komma från en särskild plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Utdelning sker två gånger per år, innan midsommar och vid juletid.

Annonsering

När det finns fondmedel att söka annonseras det alltid här på hemsidan. Första lördagen i mars och första lördagen i september annonseras det också i lokal dagspress.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Sökbara fonder våren 2021

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar fonder. Din ansökan måste vara hos oss senast 6 april 2021. Nedan hittar du vilka fonder som finns att söka:

Ansökningsblankett Bröderna Johansson 2021.pdf

Ansökningsblankett Trotjänarinnor 2021.pdf

Ansökan skickas via post till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den