Ekonomi, socialbidrag

Hjälp med bostad

För att få hjälp med boende är det viktigt att du innan på egen hand kontaktat bostadsbolag och hyresvärdar.

När du söker lägenhet så tänk på att även söka i ytterområden och angränsande kommuner. Registrerad dig hos KBAB och ta hjälp i deras butik för att skapa din boendeprofil så att du får så många poäng som möjligt under tiden du är i deras kö.

Länk till lista med bostadsbolag och fastighetsägare i Karlstad

Länk till KBAB

För dig som klarar boende utan extra stöd men har svårigheter att etablera dig på bostadsmarknaden på grund av skulder, betalningsanmärkningar eller att inkomsten inte godtas av hyresvärden, finns möjlighet att ansöka om ASF garanti. Det finns även möjlighet till lägenhet via Bostad först.

Arbetsmarknads- socialförvaltningen har tillgång till ett begränsat antal akuta boenden inom Karlstads kommun, syftet med dessa boenden är att på kort sikt lösa boendet för personer som hamnat i en akut bostadssituation och inte kan lösa sitt boende på annat sätt.

Om du bor i en annan kommun och vill flytta till Karlstad har vi inte möjlighet att erbjuda någon hjälp med boende då det inte ryms inom vårt uppdrag. Du kan däremot ta del av listan med hyresvärdar för att själv söka bostad, se ovan.

Vill du veta mer om hjälp med bostad är du välkommen att kontakta eller besöka Kontaktcenter.

Om du som fastighetsägare stöter på problem eller frågor som berör kommunens förvaltningar och är kopplade till boende frågor ring 054-540 5060 för vidare hänvisning.

ASF (arbetsmarknads- och socialförvaltningen) garanti

Asf garanti är för dig som har sökt lägenhet men av ekonomiska skäl nekas skriva kontrakt. Oftast beror det på betalningsanmärkningar eller att hyresvärden inte godkänner inkomsten exempelvis på grund av försörjningsstöd eller oregelbunden inkomst. Bedömning och beslut sker då enbart utifrån de ekonomiska förutsättningarna som den sökande har. Är du intresserad av och få mer information om kommunal hyresgaranti, ta kontakt med Kontaktcenter.

Läs mer om ASF garanti

Hjälp till bostadsanskaffning

För dig som är skriven i Karlstad och har särskilda svårigheter att på egen hand hitta ett boende så kan arbetsmarknad- och socialförvaltningen hjälpa till med att få boende.

Denna hjälp kan beviljas av en socialsekreterare efter att en utredning gjorts där man tittar på din egen förmåga att lösa din boendesituation. Vid ett beviljande beslut kommer kontraktet på boendet under hela avtalstiden vara ett korttidskontrakt i andrahand där uppföljning i boendet hanteras av arbetsmarknads- och socialnämnden

Grundkriterier för att du som sökande ska kunna beviljas hjälp med bostad är att:

  • Du ska vara skriven i Karlstad kommun under de senaste 6 månaderna
  • Ha särskilda svårigheter att på egen hand hitta ett boende
  • Vara bostadslös

Det krävs även av dig att du aktivt söker boende på egen hand och kan påvisa att du gjort allt du kan för att lösa din boendesituation och inte på eget handlande försatt dig i bostadslöshet.

Läs mer om hjälp till bostadsanskaffning

Bostad först

Bostad först bygger på att den som är hemlös får en bostad, utan krav på behandling eller drogfrihet och nykterhet. Enda kravet är att man ska ha kontakt med sin vägledare en gång i veckan och följa hyreslagen. Bostad först utgår från individens behov och man arbetar efter kvarboendeprincipen och på den hemlöses villkor. Det ska finnas möjligheter att bygga på med behandling och sysselsättning utifrån behovet. Lägenheterna är utspridda i Karlstads olika bostadsområden.

Läs mer om Bostad först

Uppdaterad den