Hjälp med bostad

Bostad först - steg för steg

Vad krävs

För att bli inskriven i Bostad först behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Att du är hemlös enligt Socialstyrelsens definitioner (sidan 11) och inte kan få boende enligt gällande rutiner.

Att du varit folkbokförd i Karlstad sedan två år.

Att försök har gjorts i ordinarie verksamhet, till exempel vård och behandling samt olika boendelösningar.

Hur går ansökan till

Du ska ha en socialsekreterare eller handläggare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som kan skriva en remiss till Bostad först när det finns en ledig lägenhet. När remisser kommit in sker det en lottning. Bostad först har ingen kölistan, utan det är ett nytt förfarande varje gång det kommer in en ny lägenhet.

Läs mer om modellen Bostad först

Tillbaka

Uppdaterad den