Hjälp med bostad

Hjälp till bostadsanskaffning - steg för steg

Ansökan görs genom Kontaktcenter

Telefon: 054-540 00 00, eller besök på Västra Torggatan 26.

Utredning

Ansökan registreras i socialregistret och ärendet tilldelas en handläggare. I utredningen skrivs det som framkommit vid besöket samt tidigare kännedom och om det finns andra referenser. Utredningen lämnas till beslutsfattare för beslut.

Avslag eller bifall

Vid avslag skickas beslutet tillsammans med information om hur beslutet kan överklagas till den sökande. Ärendet avslutas. Vid bifall fortsätter arbetet inom socialtjänsten.

Bifall

Vid beviljande är det obligatoriskt med boendestöd som sker genom hembesök. När det finns en ledig lägenhet matchas lägenheten mot de personer som beviljats hjälp till bostadsanskaffning.

Erbjudande om lägenhet

Boendestöd påbörjas vid inflyttning och pågår under hela tiden som det finns ett kontakt mellan brukaren och arbetsmarknads- och socialnämnden. Ett erbjudande om lägenhet lämnas och om brukaren tackar nej till lägenheten avslutas ärendet, om det inte finns särskilda skäl. Erbjudandet av lägenhet sker i hela Karlstad kommun, även i ytterområden.

Avslut mot eget kontrakt eller annat avslut

När den sökande får eget kontrakt eller av annan anledning flyttar från lägenheten upphör socialtjänstens insatser och ärendet avslutas.

Tillbaka

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den