Ekonomi, socialbidrag

Jobbcenter

På Jobbcenter får du som arbetssökande stöd på vägen till arbete eller utbildning.

På Jobbcenter får du som arbetssökande stöd på vägen till arbete eller utbildning.

Jobbcenter är en av arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbetsmarknadsenheter. Här arbetar du tillsammans med arbetskonsulenter för att planera hur du ska närma dig arbete eller studier. Vi erbjuder coaching och aktiviteter individuellt och i grupp. Exempel på aktiviteter kan vara jobbsöksaktiviteter, studieinformation, studiebesök på olika arbetsplatser eller praktik inom kommunen eller på ett privat företag.

Jobbcenter vänder sig till dig som är mellan 25 till 65 år. Du som sökt och blivit beviljad försörjningsstöd, kan få ett beslut om insats på Jobbcenter från din försörjningsstödshandläggare. I vissa fall kan du komma till Jobbcenter via överenskommelse från till exempel arbetsförmedlingen.

Du som är arbetsgivare

Jobbcenter samordnar arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom koncernen Karlstads kommun. Vi samarbetar även med många privata företag och föreningar som erbjuder praktikplatser och har rekryteringsbehov. Vi finns alltid med som stöd både till deltagare och arbetsgivare under praktikperioden. Vi anordnar regelbundet företagsträffar och minimässor.

Vill du träffa personer som söker arbete och presentera ditt företag eller vill du veta mer om att ta emot en praktikant från oss? Hör då av dig till Jobbcenter via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

Jobbspår

Jobbspår är en möjlighet för dig som arbetsgivare att tillgodose ditt företag behov av kompetens för att fortsätta utvecklas och växa. Samtidigt är det en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden.

Genom att kombinera utbildning och yrkeserfarenhet skapar Jobbspår långsiktiga anställningar där det finns kompetensbrist.

Jobbspår är en skräddarsydd kombination av utbildning och jobb som tillsammans med handledning löper parallellt genom hela jobbspåret.

Jobbspårs olika delar

  • Behov: Rekryteringsbehov hos en arbetsgivare där kompetenskraven kan anpassas till ett jobbspår. Deltagare från Jobbcenter alternativt Arbetsförmedlingen.
  • Planering: Jobbcenter/Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare utarbetar ett förslag tillsammans med arbetsgivaren som har rekryteringsbehov. Jobbcenter/Arbetsförmedlingen skapar en tidplan och samordnar berörda parter.
  • Matchning: Ansvarig part bjuder in kandidater utifrån kriterier som bestäms av arbetsgivaren. Urval och intervjuer görs av arbetsgivaren.
  • Start: Uppstart med utbildning kombinerat med praktik/arbetsmarknadsanställning. Arbetsgivaren planerar innehållet i utbildningen tillsammans med utbildningsanordnaren. Praktiken och studierna följs upp med berörda aktörer löpande av ansvarig part.
  • Resultat: Arbetsgivaren anställer de deltagare som klarat utbildningen.  Målsättningen är att tillgodose arbetsgivarens rekryteringsbehov och att jobbspåret förberett deltagarna så väl att alla är anställningsbara.
  • Avslut och uppföljning: Uppföljning och utvärdering. Vi stämmer av med arbetsgivaren och vad som kunnat göras bättre/annorlunda. Justerar till eventuellt ny start.

Är du som arbetsgivare intresserad och vill veta mer? Kontakta oss på Jobbcenter så berättar vi mer!

Kontakt Jobbcenter

Öppettider

Från och med 10 november så tar vi emot endast bokade besök.

Besöksadress

Handelsgatan 1.

Postadress

Avdelningen för integration, försörjning och arbete, 651 84 Karlstad.

Telefon

Du når Jobbcenter via Kontaktcenter, 054-540 00 00.

Uppdaterad den