Feriearbete

Arbetsområden för feriearbete

När du registrerar din ansökan om feriearbete får du bland annat fylla i vilket/vilka arbetsområden du är särskilt intresserad av. Här ges en kort förklaring av vad de olika områdena innebär.

Barn och unga

Här får du arbeta med barn och unga på förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Exempel på arbetsuppgifter kan vara lek med barnen, berätta sagor, städa, laga mat och så vidare.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen får du arbeta med äldre och dementa människor. Du ska hålla de äldre sällskap, spela spel och ta promenader. Du kan också få laga mat och städa på servicehemmet.

Föreningar

Många föreningar tar varje sommar emot feriearbetare. Ett jobb på en idrottsförening kan exempelvis innebära att du är handledare åt barngrupper som utövar idrott. 

Parkarbete

Som parkarbetare planterar du blommor, rensar i rabatter och städar upp i parker. Du kommer att vara utomhus stora delar av dagen.

Vaktmästeri

Som hjälpreda åt vaktmästare, får du bidra med att hålla ordning i lokaler, göra enklare reparationer, städa och bära material.

Lokalvård

Som lokalvårdare är det din uppgift att hålla rent. Men dammsugning och våttorkning kan ibland också kombineras med andra uppgifter, som att stå i kafé eller sortera böcker eller papper.

Kultur

Om du väljer arbetsområdet kultur är det bra om du i ansökningsformulärets övrigtruta specificerar vad du vill jobba med. Det kan till exempel vara dans, teater eller musik

Sommarforskarskolan på Karlstads universitet

Här får du under några veckor prova på laborationer inom flera olika naturvetenskapliga och tekniska forskningsområden under några veckor. Du får även, tillsammans med några andra elever, fördjupa dig inom något specifikt forskningsområde. Denna arbetsplats gäller endast första perioden och vänder sig till elever som naturvetenskapligt program på gymnasiet eller har naturvetenskaplig inriktning på annat program.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den