Feriearbete 2021

Information till arbetsplatser

Oftast är feriearbetet den första erfarenheten av ett arbete, därför är det mycket viktigt att den är positiv och lärorik. På den här sidan finns information för arbetsplatser som tar emot feriearbetare.

Först och främst vill vi tacka för att ni ställer upp och tar emot feriearbetare på er arbetsplats. Ofta är feriearbetet ungdomens första kontakt med arbetslivet. Därför är det mycket viktigt att den erfarenheten blir både positiv och lärorik.

Feriearbetarna erbjuds arbetsplatser i kommunens egna förvaltningar och bolag, offentliga organisationer och ideella (ej vinstdrivande) föreningar.

Anmälan av arbetsställe och platser

Datum för att anmäla platser är 21 januari-12 februari.

Framtidens medarbetare

Feriearbetarna är våra kommande medarbetare så passa på att marknadsför ditt yrke eller bransch. Vi hjälper både dem och oss själva genom att förklara hur det fungerar på en arbetsplats.

Det handlar om allt från att följa arbetstider, att veta vilka regler som gäller för till exempel användande av mobiltelefon, klädsel, bemötande med mera. Så tänk på att planera för en bra introduktion och försök att planera så det finns meningsfulla arbetsuppgifter.

Tjänstgöringsrapport - sommaren viktigaste papper

Feriearbetaren lämnar tjänstgöringsrapporten till sin arbetsplats på sin första arbetsdag. Den ska sedan fyllas i och skrivas under av både arbetsplatsen och feriearbetaren. Ungdomen ansvarar sedan för att den skickas med posten eller lämnas i en postlåda (som står vid Kontaktcenter) för att lönen ska kunna betalas ut. Alla feriearbetare får tjänstgöringsrapporter i samband med att de skriver på sitt anställningsavtal.

Feriearbetaren får enbart arbeta inom den arbetsperiod som står på avtalet.

Ladda hem tjänstgöringsrapporten här:

Tjänsgöringsrapport feriearbetare (xlsx)

Tjänsgöringsrapport feriearbetare (PDF)

Ungdomars arbetsförhållande

Arbetstid – ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka

Rast - minst 30 minuters sammanhängande rast efter fyra och en halv timmes arbete.

Ungdomarna får ej arbeta söndagar, röda dagar eller helgdagar.

Ungdomarna får max arbeta 90 timmar per period.

Om ungdomarna arbetar kväll eller lördagar har de rätt till Ob-tillägg

Om ungdomarna arbetar kväll eller lördagar, har de rätt till Ob-tillägg.

Ob-tillägget står arbetsplatsen för.

  • Ob-vardagkväll, måndag-torsdag: 19:00-22:00 (20,50 kr/h.)
  • Ob -veckoslut, fredag 19:00 till lördag: 22:00 (58,80 kr/h)

 

 

Uppdaterad den