Feriearbete 2021

Information till ungdomar

Du som söker feriearbete ska vara folkbokförd i Karlstads kommun, gå i årskurs ett eller två på gymnasiet och inte fylla 20 i år. Du kan bara göra en ansökan. Valet av perioder, geografiskt område samt uppgifter om vad du vill arbeta med är endast önskemål och kan bara tillgodoses i mån av plats. Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter, men skriv gärna i din ansökan vad du är bra på.

Elever som inte har svenskt personnummer kan tyvärr inte få feriearbete via Karlstads kommun.

Du kan inte ansöka om Feriearbete om du inte är folkbokförd i Karlstads kommun. När du blivit folkbokförd i Karlstads kommun är du välkommen att höra av dig till karlstadskommun@karlstad.se. Då blir du tillagd i mån av plats, men det innebär inte att du är garanterad en plats.

Ansökan och Mina sidor

Anmälningsperioden för att söka feriearbete 2021 är 19 februari-12 mars.

För att vi ska hantera din ansökan och erbjuda dig ett feriearbete, har du som söker ansvar att göra en komplett ansökan. Du har också ansvar för att söka information om vad det innebär att feriearbeta.

I år har vi inga avtalsskrivningar på skolorna. Vi skickar hem anställningsavtal och blanketter du behöver under vecka 16. Du  tackar ja till till erbjudandet om feriearbete genom att returnera ett exemplar av det påskrivna anställningsavtalet till oss innan 8/5. Anställningsavtalet måste skrivas under innan du börjar arbeta, annars är du inte försäkrad och kan inte få din lön utbetald.

På ”Mina sidor” kan du logga in för att se all information kring feriearbete.

Inloggningsuppgifter och länk till ”Mina sidor” får du i bekräftelsemejlet när du gjort din ansökan. Om du glömmer ditt lösenord kan du på startsidan av ”Mina sidor” skicka efter ett nytt lösenord. Ange ditt personnummer för att få ditt lösenord skickat till den e-postadress som du registrera dig med.

Länk till Mina sidor: https://feriebas.se/karlstad/minasidor.

Om du vill tacka nej

Vill du tacka nej till ditt feriearbete så gör du det via ”mina sidor” som tidigare. Skickar du inte in avtalet senast 8/5 räknas även det som ett ”nej tack”.

Vill du tacka nej till erbjudandet så gör det så fort som möjligt, så att någon annan kan få jobbet. På "mina sidor" kan du logga in och direkt tacka nej till din plats och du kommer då inte att erbjudas någon annan placering.

De som inte fått något erbjudande om feriearbete kommer att få ett mejl om att de automatiskt blivit reserver. Reservantagningen pågår fram till den 31 maj. Läs mer om detta nedan, under rubriken "Reservantagning".

Det är viktigt att du tar kontakt med arbetsplatsen och handledaren så snart som möjligt för att få information angående arbetet och arbetstider.

Blanketter vi skickar till dig

När vi skickar anställningsavtalet så skickar vi också några andra blanketter. Vi skickar med tydliga instruktioner hur du ska fylla i dem.

Du kommer att få en tjänstgöringsrapport. Detta papper ska du ta med dig till ditt arbeta första dagen du kommer dit och ge till din handledare.

Du har även möjlighet att fylla i ett intyg från skatteverket. Om du tjänar mindre än 20 135 kronor under hela 2021 ska du fylla i ett intyg från skatteverket som du lämnar in tillsammans med tjänstgöringsrapporten efter att du arbetat färdigt. Att fylla i blanketten innebär att Karlstads kommun inte kommer att dra någon skatt på det du tjänar på ditt feriearbete.

Blankett - intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag

Det kommer även finnas blanketter angående utdrag ur belastningsregistret. Om du har feriearbete inom skola, förskola eller barnomsorg så måste du ha ett utdrag. Det gäller även dig som ska jobba på fritidshem. Det är obligatoriskt.

Om du har feriearbete på en fritidsgård eller en parklek är det upp till arbetsplatsen att avgöra om de vill att du ska visa ett utdrag eller inte. Det bästa är att du kontaktar arbetsplatsen och frågar vad som gäller. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det så fort som möjligt. Ta med utdraget den första dagen du kommer till arbetsplatsen och ge till din handledare.

Utdrag ur belastningsregistret beställer du via polismyndigheten.

Reservantagning

De som inte fått något erbjudande om feriearbete blir automatiskt reserver. Om du får ett erbjudande så kommer du att få ett mejl med en hänvisning till att gå in på ”Mina sidor” för att se ditt erbjudande. Under ”Min plats” kan du se ditt erbjudande. Det är viktigt att du kontinuerligt går in och kollar både din mail och ”Mina sidor” så att du inte missar om du får ett erbjudande.

Vill du tacka nej till erbjudandet så gör det så fort som möjligt, så att någon annan kan få jobbet. På "mina sidor" kan du logga in och direkt tacka nej till din plats och du kommer då inte att erbjudas någon annan placering.

Det är viktigt att du tar kontakt med arbetsplatsen och handledaren så snart som möjligt för att få information angående arbetet och arbetstider.

 Reservantagningen pågår fram till den 31 maj.

Tjänstgöringsrapport

 Du kommer att få en tjänstgöringsrapport hemskickad. Detta papper ska du ta med dig till ditt arbete första dagen du kommer dit och ge till din handledare.

Det är handledaren som fyller i dina timmar, så det är viktigt att du meddelar varje dag när du kommer och när du går från arbetet. Den sista dagen som du arbetar ber du din handledare att få tillbaka tjänstgöringsrapporten, se till att alla timmar och dagar stämmer. Det är viktigt att både du och din handledare skriver under tjänstgöringsrapporten.

Lönen betalas ut den 27:e, månaden efter att du gjort din sista arbetsdag. Det är viktigt att du skickar in din tjänstgöringsrapport så snart du slutat ditt jobb – utan tjänstgöringsrapport kan du inte få någon lön utbetalad.

Blankett tjänstgöringsarapport feriearbete (xlsx)

Blankett tjänstgöringsrapport feriearbete (PDF)

Skicka tjänstgöringsrapporten till följande adress:

Feriearbete
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
651 84 Karlstad

Du kan även lämna din tjänstgöringsblankett i en postlåda som finns i Stadsbiblioteket i Karlstad. Postlådan står vid Kontaktcenter.

Det är du som ansvarar för att rapporten blir inskickad/inlämnad till Karlstads kommun genom något utav de två ovanstående alternativen.

Löner 2021

  • Födda 2004 och yngre: 70 kr/t.
  • Födda 2003 och äldre: 75 kr/t.

Lönen betalas ut den 27:e, månaden efter att du gjort din sista arbetsdag. Det är viktigt att du skickar in din tjänstgöringsrapport så snart du slutat ditt jobb – utan tjänstgöringsrapport kan du inte få någon lön utbetalad.

Anmäla konto till Nordea

För att få din lön insatt på ditt bankkonto behöver du anmäla ditt konto till Nordea med hjälp av bank-id eller digital blankett, se länk till Nordea nedan. Arbetsgivarnummer för kommunens förvaltningar är 649571. Om du inte anmäler ditt konto så får du lönen utbetalt via en avi.

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html

Arbetsförhållande

  • Arbetstid – ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka, maximalt 90 timmar under perioden.
  • Rast - minst 30 minuters sammanhängande rast efter fyra och en halv timmes arbete.
  • Ungdomar får ej arbeta söndagar, röda dagar eller helgdagar.
  • Ungdomar får inte arbeta mellan klockan 22:00-06:00.

Ob-tillägg

På vissa arbetsplatser kan det vara så att du arbetar kvällar och helger. Då har du rätt att få Ob-tillägg för att du arbetar på obekväm tid. Ob-tillägget står din arbetsplats för. Där man är schemalagd på till exempel kvällstid eller helger ska det utgå Ob-tillägg. Ob-tillägget står arbetsplatsen för.

Ersättningarna för OB ser ur så här:

  • Ob-vardagkväll, måndag-torsdag:19:00-22:00 (21,90 kr/h)
  • Ob -veckoslut, fredag 19:00 till lördag: 22:00 (54,10 kr/h)

Sjukfrånvaro

Om du är sjuk ringer du till din arbetsplats och meddelar detta. Din handledare fyller i vilka dagar du har varit sjuk i tjänstgöringsrapporten.

Rätten till sjuklön gäller om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Det innebär att från och med dag 15 har man rätt till sjuklön om ovanstående villkor är uppfyllt. Du kan inte jobba in den tiden som du har varit sjuk.

Länk till sjuklönelagen

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor som rör feriearbete.

 

Uppdaterad den