Jobbcenter

Arbetslösa ungdomar får erbjudande om aktivering inom en månad

Karlstads kommun arbetar för att Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Unga arbetslösa mellan 18-24 år, som kommer i kontakt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ska därför inom en månad erbjudas någon form av aktivering. Med aktivering menar vi jobbsökaraktiviteter, rehabilitering och behandlingsinsatser.

Vi garanterar

Vi erbjuder dig som är ung och arbetslös aktivering inom en månad från det att du träffat en socialsekreterare.  

Om vi inte håller det vi lovar

Lyckas vi inte uppfylla garantin ger vi dig snarast en förklaring till varför det dröjt och besked om när och hur vi kan erbjuda dig aktivering.

Kontakta oss:

 

Kontaktcenter

Karlstads kommun

Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad

Telefon: 054-540 00 00

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den