Vill du ha en förändring i ditt liv?

Värmlands framtid

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 18-24 år och vill komma igång med arbete eller studier.

Värmlands framtid består av flera delar:

Verksamheten består av träffar med fokus på arbete och studier, samhälls- och jämställdhetsfrågor och hälsa och välbefinnande.

Enskilda coachsamtal, studie och yrkesvägledning.

Kortare utbildningsinsatser kan komma att erbjudas, då kopplat till praktik/arbetsgivare.

Du som tackar ja till att delta är med och driver, tillsammans med oss din egen process mot ditt mål.

Vill du veta mer, kontakta:

Lisa Larsson, arbetskonsulent. Telefon: 054-540 51 51. E-post:  lisa.larsson@karlstad.se

Pontus Vanebo, arbetskonsulent. Telefon: 054-540 84 68. E-post: pontus.vanebo@karlstad.se

Marita Hultgren, arbetskonsulent. Telefon: 054-540 51 46. e-post:  marita.hultgren@karlstad.se

Anders Ulvik, feriesamordnare/arbetskonsulent. Telefon: 054-540 51 25. E-post: anders.ulvik@karlstad.se

Emma-Lill Zetterlund, arbetskonsulent. Telefon: 054-540 56 86. E-post: emma-lill.zetterlund@karlstad.se

 

 

Uppdaterad den