Ekonomi, socialbidrag

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du är gift, eller lever i ett samboförhållande, ska du ansöka tillsammans med din partner.

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka nödvändiga utgifter, exempelvis:

  • Pengar till mat och kläder
  • Bostadskostnader, som hyra och elräkning.
  • Medicin och läkarbesök.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i Sverige och ska vara ett komplement till andra ersättningar. Du ska därför i första hand ha sökt andra ersättningar och bidrag du skulle kunna ha rätt till, exempelvis:

  • A-kassa
  • Sjuk- eller föräldrapenning
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsstöd

Om du har egna inkomster, sparade pengar eller tillgångar som aktier så skall dessa användas i första hand innan du beviljas ekonomiskt bistånd.

Provberäkning - är du berättigad till ekonomiskt bistånd?

Om du vill göra en provberäkning kan du på Socialstyrelsens hemsida och fylla i för att se för att se om din ekonomi ligger under eller över nivån för ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens provberäkning

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

Vid ansökan - Hur hanteras och vad händer med den informationen jag lämnar?

När vi tar emot din ansökan om ekonomiskt bistånd för första gången behöver vi inleda utredning, upprätta en personakt i socialregistret. Socialregistret är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och för statistikuppgifter. Vi för också journal över de uppgifter du lämnar till oss.

Uppgifterna du lämnar omfattas av sträng sekretess. Vi får som huvudregel inte lämna ut detta till andra myndigheter. Om du vill läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras och regler som omfattas av sekretess kan du klicka och läsa mer under nedanstående två länkar:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/Lagar-inom-socialtjansten/

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/personuppgifter-och-dataskydd/

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd första gången?

I första hand skickar du in ansökan digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in på e-tjänsten, www.karlstad.se/ekonomisktbistand genom att använda ditt mobila bank-id eller Freja eID PLUS när du är inloggad tar du del av informationen och följer de instruktioner som står.

För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om bistånd beviljas på felaktiga grunder är du enligt lag återbetalningsskyldig.

Om vi misstänker bidragsbrott, om exempelvis felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet, är vi skyldiga att anmäla detta till Polisen. Polisen utreder sedan om det skett ett brott eller inte.

Efter att du skickat in ansökan kommer du få en nybesökstid skickat till dig via sms, eller brev.  En kommunvägledare kommer att ringa upp dig från 054–540 00 00 för att ge information vad du kan vänta dig på ditt första möte och för att ställa några korta frågor om din aktuella situation.

 

I andra hand, om du exempelvis saknar mobilt bank-id, kan du ringa till Kontaktcenter för att boka in dig på en nybesökstid. Kontaktcenter kommer att registrera ett underlag inför nybesöket och skickar därefter ut en nybesökstid via sms, eller brev. Vid nybesöket kommer du kunna lämna in din ansökan i pappersformat.
 

Om du har mobilt bank-id kan du efter ditt besök följa din ansökan på www.karlstad.se/ekonomisktbistand

För vi ska kunna göra en enskild/individuell bedömning är det viktigt att du efter inskickad ansökan också kommer på ditt nybesök. Nybesöket är ofta nödvändigt för att vi skall kunna göra en individuell bedömning när vi utreder rätten till bistånd

Om du uteblir från ditt besök, utan att du hör av dig, kommer vi fatta ett beslut på de uppgifter vi har tillgång till. Om vi saknar tillräckligt underlag för att bedöma din rätt till bistånd kan det leda till avslag.

Om jag behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger, hur gör jag då?

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger skickar du i första hand in din ansökan digitalt via vårt e-tjänst, asfminasidor.karlstad.se, och i andra hand via en skriftlig ansökningsblankett.

Pappersansökan

När du ansöker om ekonomiskt bistånd fler gånger är ansökningsprocessen inte riktigt lika omfattande. I beslutsbrevet från din första ansökan finner du information vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan.

E-tjänst och E-ansökan

På asfminasidor.karlstad.se kan du se tidigare beslut och information om och vilka handlingar du behöver skicka med vid en ny ansökan.

Länk till asfminasidor.karlstad.se

Om du ansöker via E-tjänsten behöver du inte in bilagor och handlingar varje månad utan enbart vid särskilda tillfällen, antingen vid stickprov eller om handläggaren behöver utreda ansökan ytterligare.

Stickprov

Stickprov sker på en mindre del av alla ansökningar och är helt slumpmässiga. När en ansökan väljs ut för stickprov får du automatiskt ett kompletteringskrav på vår e-tjänst med där du blir ombedd att lämna in kontoutdrag och underlag på inkomster och kostnader.

Vill du läsa mer om det nya arbetssättet eller om stickprov kan du göra det här. 

För att vi ska fatta beslut på rätt uppgifter är det viktigt att du lämnar rätt information i din ansökan. Om bistånd beviljas på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig. Misstänker vi att felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet är vi enligt lag skyldiga att anmäla detta till Polisen.

I syfte att undvika felaktiga utbetalningar är vi också skyldiga att meddela andra myndigheter om för högt ekonomiskt stöd kan ha beslutats eller betalats ut av dem.

Jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd

Karlstads kommun anser att en egen försörjning är grunden för ett jämställt samhälle och har därför en policy att betala ut ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd jämlikt mellan sökande i parförhållande.

Jag vill ha mer information

Om du har några frågor kan du klicka dig vidare på länken nedan för mer utförlig information om ekonomiskt bistånd, eller ringa kommunvägledarna på Kontaktcenter, de nås på telefonnummer 054-540 00 00. Kontaktcenter har öppet måndag till fredag, 08.00 - 17.00. 

 Fördjupad information om ekonomiskt bistånd

Besöksadress

Reception avdelningen för integration, försörjning och arbete, Handelsgatan 3.

Öppettider: må-fre, 9-11.30 och 13-16. Julafton och nyårsafton stängt. 

Uppdaterad den