Ekonomi, socialbidrag

Fonder inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Här kan du se vilka fonder du som enskild kan söka genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Olika regler för olika fonder

Varje fond har sina särskilda regler som bestäms av den som donerat pengarna. Ibland visar bestämmelserna att den sökande måste komma från en särskild plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Utdelning sker en gång per år, vid juletid.

Annonsering

När det finns fondmedel att söka annonseras det alltid på karlstad.se och ibland även i NWT och VF.

Allmänna ansökningar om fonder eller ansökningar som kommer till kommunen vid fel tidpunkt skickas tillbaka till den sökande.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Sökbara fonder

Stiftelsen social samfond i Karlstad

Bidrag till behövande i Karlstad.

Vem kan söka?

Boende i Domkyrkoförsamlingen, Norrstrands församling och Västerstrands församling.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med namn, personnummer och adress. Uppge även konto för eventuell utdelning. Skriv i ansökan att det är Stiftelsen social samfond för Karlstad du söker.

Tid för ansökan

Senast 1 oktober ska ansökan vara inkommen till arbetsmarknads -och socialnämnden.

Skicka ansökan

Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialnämnden, 651 84 Karlstad.

Uppdaterad den