Barn som far illa

Familjeavdelningen - vid misstanke om att barn far illa eller behöver stöd

Kontakta oss om du misstänker att ett barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. När problem uppstår är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid. Kontakta familjeavdelningen dagtid 054-540 50 20, eller Socialjouren på kvällar och helger 054-540 50 54, 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112. Postadress är: Familjeavdelningen - ASF, Karlstads kommun. Våxnäsgatan 10, 651 84 Karlstad. (Karolinen)

För att kontakta oss behöver du inte presentera några "bevis" för att barnet far illa. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Socialtjänsten bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen kan säga nej till vårt stöd.  Det är bara i undantagsfall som det blir fråga om tvångsvård.

Arbetar du med barn och unga så är du enligt lag skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Lagen säger också att enskilda personer, till exempel släktingar och grannar bör göra en anmälan.

Utredning

Vi träffar barnet och familjen för att gå igenom anmälan som har gjorts. Ibland räcker denna träff för att vi ska få tillräcklig information för ett beslut. I andra fall behöver vi planera mer noggrant hur utredningen ska genomföras. Vi kan även behöva ta kontakt med skolpersonal och andra personer som är viktiga för familjen. Om vår förhandsbedömning leder till utredning så ska den inom 4 månader vara klar med en bedömning och beslut om eventuella insatser.

Beslut

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. Beslutet kan komma fram till att det behövs stöd i form av:

  • Familjearbete i öppen vård.
  •  Kontaktperson eller kontaktfamilj.
  • Råd och stöd av socialsekreterare.
  • Familjehem eller institution.
  • Kontakt med annan myndighet.

Ibland visar utredningen att det inte finns några behov av stödinsatser och att ta emot stöd bygger på frivillighet. Vid allvarliga missförhållanden hemma eller skadligt beteende hos ungdomen kan utredningen komma fram till att socialnämnden ska ansöka om vård utifrån lagen om vård av unga , LVU.

Kontakt

Dagtid, Familjeavdelningen, telefon: 054-540 50 20. Kvällar och helger, Socialjouren, telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, ring 112.

Länk till sida med informatrion om Socialjouren.

Uppdaterad den