Barnahus - samordnade insatser för brottsutsatta barn

Information till dig som är ombedd att följa med som trygghetsperson

Barnahus Värmland

Till Barnahus Värmland kommer barn som ska höras av polis. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som misstänks ha utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp eller andra allvarliga brott. Barnahus är en plats där polis, åklagare, socialtjänst och hälso-och sjukvården samverkar kring barnet. Lokalerna är barnanpassade och de som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Syftet med barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barnet vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan upprepa sin berättelse alltför många gånger.

Varför är just du ombedd att följa med?

Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barnet har sällskap av en trygg vuxen som det känner väl och det är därför som du är ombedd att följa med. Din roll är att följa med för barnets skull och du har inte ansvar för den process som sker.

Förskola/skola informeras om tidpunkt för förhör och utser därefter lämplig person att följa med som trygghetsperson.

Får man hämta barn utan föräldrar vet om det?

För att ett barn ska kunna hämtas till förhör, utan vårdnadshavares kännedom och godkännande, måste tingsrätten fatta ett beslut om att en särskild företrädare, en advokat eller jurist, ska träda in i vårdnadshavarens ställe. Det rör ärenden där vårdnadshavaren inte ska företräda barnet, till exempel när vårdnadshavaren är misstänkt för att ha utsatt barnet för brott. Det är viktigt att ingen påverkar barnet innan förhöret. I Värmland ger den särskilde företrädaren oftast i uppdrag till socialtjänsten att hämta barnet till barnahus för förhör. Detta innebär att det inte är du som trygghetsperson som ska skjutsa barnet, men att du åker med i transporten tillsammans med barnet och socialtjänsten.

Vad kan du som trygghetsperson berätta för barnet inför besöket på barnahus?

Det är inte din uppgift att ge information i förväg. Det är socialtjänsten eller särskild företrädare som ska berätta för barnet vad som kommer ske. Barnet får då reda på att ni ska till något som heter barnahus, att barnet där ska få berätta om något hänt det och hur barnet har det. Du kommer att få veta hur barnet ska få information och när ni blir hämtade.

Det är viktigt att du lyssnar om barnet vill berätta något, exempelvis på resan till barnahus, men det är barnutredaren från polisen som ska höra barnet och få berättelsen. Barnförhörsledaren arbetar efter en särskild förhörsteknik för att kunna säkerställa uppgifterna i ett barns berättelse.

 

Uppdaterad den