Barnahus - samordnade insatser för brottsutsatta barn

Rekommendationer för dig som möter barn som misstänks ha utsatts för brott

Barnahus Värmland

Rekommendation hur du kan fråga barn som du misstänker har utsatts för brott. Anledningen till denna information är att det ofta uppstår frågor kring vad man kan säga till barnet som berättar utan att man ”förstör” en eventuell rättsprocess.

Vad kan du fråga ett barn som berättar att det blivit utsatt för någon form av övergrepp?

När ett barn väljer att berätta om upplevelser av våld eller andra övergrepp gäller först och främst att stanna upp, våga lyssna och våga fråga så att du förstår hela händelsen.  Många barn lever i nuet och du är utvald att ta emot, så det är viktigt att fånga upp berättelsen när den kommer. Barnet kan också uppfatta det som att ingen ”tar emot” berättelsen om den lämnas obesvarad i stunden. Det är också viktigt att barnet känner att du lyssnar och för en dialog utan att begära att barnet ska prata om alla detaljer.

Frågor som är bra att ställa och som lägger en bra grund för den information socialtjänsten kan behöva i en anmälan

  • Berätta mer om hur det gick till?
  • Var händer det?
  • När händer det?
  • Vem gör så?
  • Har det hänt fler gånger?
  • Finns det någon som sett det som hände?
  • Vet du om någon annan har varit med om samma sak?

De frågor som helt ska undvikas är så kallade ledande frågor, till exempel ”var det mamma som gjorde så?”, ” gjorde det ont?”, ” slog han/hon dig med en pinne”

Finns det några synliga märken eller skador på barnet? Finns det någon annan oro för barnet, nu eller tidigare? Dokumentera det du frågat och det som barnet har sagt samt i vilket sammanhang barnet började berätta. Det är också viktigt att använda de ord barnet själv använt i berättelsen så att du inte gör egna tolkningar eller sammanfattningar.

Att tänka på vid misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn

Rådgör skyndsamt med socialtjänsten, kan göras utan att namnge barnet, eller gör en orosanmälan direkt enl 14 Kap 1§SoL. Informera inte föräldrarna om orosanmälan då det kan påverka en eventuell brottsutredning.

Uppdaterad den