När barn och unga inte kan bo kvar hemma eller behöver stöd i vardagen

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du göra en insats för ett barn i en eutsatt situation?
Vill du göra en insats för barn som lever i en utsatt situation?

Att vara familjehem eller jourhem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem för längre eller kortare tid. Att vara familjehem eller jourhem innebär att ge en naturlig hemmiljö och gemenskap. Det kan ofta bli ett nytt sätt att leva för er som familj. Som familj får man många positiva erfarenheter men kan även ställas inför svårigheter.

Informationskväll 16 mars

Vi bjuder in till en informationskväll för dig som är intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem. Du får chansen att träffa familjehem samt personal som arbetar med att utreda, utbilda och handleda familjehem.

  • Tid: kl 18:00-19:30.
  • Plats: Familjeavdelningen, Våxnäsgatan 10, Karolinen.

Anmälan till: familjehemsenheten@karlstad.se alternativt via familjeavdelningens reception: 054-540 50 20.

Vi söker kontrakterat familjehem för ungdomar samt jourhem för barn

Arbetsuppgifter

Som kontrakterat familjehem ta emot två ungdomar för en längre tid eller som jourhem för barn ta emot två barn för kortare tid. Samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, skola och andra aktörer som finns runt den unge.

Kvalifikationer

Ni är en trygg och stabil familj som har erfarenhet av barn och ungdomar. Har ni egna hemmavarande barn ska de vara tonåringar eller äldre. Ni har inte andra familjehemsuppdrag och kan erbjuda ungdomarna egna rum. En vuxen ska vara hemma på heltid. Ni bor inom fem mils radie från Karlstad. Körkort och egen bil erfordras.

Tillträde

För att bli kontrakterat familjehem eller jourhem genomgår man först en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, referenstagande samt kontroll i social-, kronofogdens-, samt polisens register. Efter utredning sker tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Stöd

Som kontrakterat familjehem eller jourhem har du tillgång till en erfaren socialsekreterare för kontinuerligt råd och stöd. Resursenheten erbjuder även Socialstyrelsens familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i”, extern handledning av psykoterapeut, utbildning av interna arbetsmetoder samt föreläsningar. Karlstads kommun har flera kontrakterade familjehem och jourhem vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt gemensamma träffar. Social beredskap finns att tillgå under kvällar, nätter och helger.

Ersättning

Ersättning utgår i form av arvode som motsvarar en heltidslön samt omkostnad. Arvodet beskattas och är sjukpenning- och pensionsgrundande.

Välkommen att höra av dig för informationsutbyte!

 

 

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

 

 

Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa ett barn eller en ungdom genom att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

www.mininsats.se

www.familjehemsverige.se

Katarina Ericsson är socialsekreterare vid familjeavdelningens resursenhet: Det finns alltid behov av nya familjehem

Det finns bättre och sämre dagar i alla jobb. För Katarina Ericsson är de bästa när hon besöker ett familjehem och ser det samspel som finns, att barnet har utvecklats mycket och blivit en självklar del i familjen.

- När man får fina beskrivningar av barnen, vad de gör tillsammans och man får den där goa känslan att de har det väldigt bra ihop.

Katarina och hennes kollegor utreder nya familjehem och utbildar och stödjer dem i deras uppdrag när ett barn har placerats i familjen. I uppdraget ligger också att utreda och stödja kontaktfamiljer, kontaktpersoner och jourhem.

Läs hela intervjun med Katarina här

Att vara familjehem

”Öppnar du upp ditt hem för ett barn så får du så mycket kärlek tillbaka”. Erika Persson berättar om sina upplevelser av att vara familjehem.

 En liten film om familjehem

Se film om familjehem (extern länk)

Övriga frågor?

Skicka e-post till: familjehemsenheten@karlstad.se

Vi finns på Facebook

www.facebook.com/familjehemkarlstad

Uppdaterad den