När barn och unga inte kan bo kvar hemma eller behöver stöd i vardagen

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du göra en insats för ett barn i en eutsatt situation?
Vill du göra en insats för barn som lever i en utsatt situation?

Att vara familjehem eller jourhem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem för längre eller kortare tid. Att vara familjehem eller jourhem innebär att ge en naturlig hemmiljö och gemenskap. Det kan ofta bli ett nytt sätt att leva för er som familj. Som familj får man många positiva erfarenheter men kan även ställas inför svårigheter.

Webbsändning på familjehemmens dag 27 april kl. 18-19.30

Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd. Under sändningen vi får ta del av goda exempel och erfarenheter från bland annat familjehemsföräldrar och barn som varit eller är placerade.

Webbsändningen arrangeras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och det är kostnadsfritt att delta.

Läs mer om sändningen här.

Webbmöte 4/5 kl. 17:30

För dig som är intresserad av att veta mer kring vad det innebär att vara familjehem. Du får chansen att möta erfarna familjehem samt personal som arbetar med att utreda, utbilda och handleda familjehem. 

Mötet sker via Teams. När du anmäler dig så får du en länk för att ansluta till mötet. Anmälan till: familjehemsenheten@karlstad.se

Välkommen att delta!

Vi söker två jourhem med två platser vardera för ensamkommande barn och unga 

Vill du ha en heltidssysselsättning och göra en insats för barn eller ungdom som har kommit utan föräldrar till Sverige?

Uppdrag

Att som jourhem ta emot två barn eller ungdomar i en akut situation och ta hand om dem en kortare eller längre tid. Samarbeta med socialtjänst, god man, skola och andra aktörer som finns runt barnen/ungdomarna. 

Kvalifikationer

Ni har erfarenhet av barn. Ni ska vara trygga och stabila med utrymme både rumsligt och känslomässigt. Ni har inte andra familjehemsuppdrag och inga mindre barn i hemmet. Ni kan erbjuda barnen/ungdomarna varsitt eget rum. En vuxen i familjen har möjlighet att vara hemma på heltid. Ni bor inom fem mils radie från Karlstad. Körkort och egen bil erfordras. 

Utredning

För att bli jourhem genomgår man först en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, referenstagningar samt kontroll i social-, kronofogdens-, samt polisens register. Efter utredning sker tillträde snarast efter överenskommelse.

Stöd

Som jourhem har du tillgång till en erfaren socialsekreterare för kontinuerligt råd och stöd. Karlstad kommun erbjuder även utbildning, extern handledning samt föreläsningar. Karlstad kommun har flera jourhem och möjlighet ges till erfarenhetsutbyte och gemensamma träffar.

Ersättning

 Ersättning utgår i form av grundarvode samt extra arvode för den placerade samt omkostnad enligt SKR:s riktlinjer. Arvodet beskattas och är sjukpenning- och pensionsgrundande.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom några helger i månaden. En kontaktperson ger stöd i vardagen till en ungdom.

 

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

 

 

Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa ett barn eller en ungdom genom att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

www.mininsats.se

www.familjehemsverige.se

 

 

Se film om familjehem (extern länk)

Övriga frågor?

Skicka e-post till: familjehemsenheten@karlstad.se

Vi finns på Facebook

www.facebook.com/familjehemkarlstad

Uppdaterad den