Stöd till barn och unga i familjer med problem

Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Familjehuset är till för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år som har behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj.

Familjehuset är en verksamhet inom Familjeavdelningens behandlingsenhet och hör till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun.

Familjehuset tar emot familjer och ungdomar efter utredning och beslut om insats enligt Socialtjänstlagen.

På Familjehuset arbetar familjebehandlare och ungdomsbehandlare.

Besöksadress: Kungsgatan 18.

Uppdaterad den