En förebyggande verksamhet

På grund av besparingsåtgärder måste vi tyvärr avvakta med att starta fler stödgrupper i nuläget

Familjehuset stödgrupper - spöket

 

Stödgrupper är en mötesplats för dig med en förälder med psykisk ohälsa eller som har ett missbruk.

 

Bäcken

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-20 år som har en förälder med psykisk ohälsa.

Hopptornet

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-16 år som lever i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger.

Skilda världar

Stödgrupp för barn 7-12 år som har separerade föräldrar med samarbetskonflikter.

Kids Club

Stödgrupp för barn 7-12 år som har upplevt våld hemmet. Parallellt pågår en mammagrupp.

 

BUFFF

I Karlstad finns föreningen BUFFF, som vänder sig till dig som har mamma, pappa, förälder, familjemedlem eller syskon i fängelse, häkte eller frivård.

Läs mer på BUFFF:s hemsida

Uppdaterad den