En förebyggande verksamhet

Stödgrupper för barn och unga

Familjehuset stödgrupper - spöket

Under hösten 2022 kommer vi ha möjlighet att erbjuda platser i stödgrupper för barn.

Stödgrupper är en mötesplats för barn som har en förälder med psykisk ohälsa, missbruk eller separerade föräldrar med samarbetskonflikter.

Har du frågor eller vill göra en intresseanmälan ta kontakt med:

- Christina Alster. E-post: christina.alster@karlstad.se 
Telefon: 054 540 50 03.

- Magdalena Persson. E-post:magdalena.persson@karlstad.se
Telefon: 054 540 49 15.

 

Bäcken

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-18 år som har en förälder med psykisk ohälsa.

Hopptornet

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-18 år som lever i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger.

Skilda världar

Stödgrupp för barn 7-18 år som har separerade föräldrar med samarbetskonflikter.

 

BUFFF

I Karlstad finns föreningen BUFFF, som vänder sig till dig som har mamma, pappa, förälder, familjemedlem eller syskon i fängelse, häkte eller frivård.

Läs mer på BUFFF:s hemsida

Uppdaterad den