Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling riktas till ungdomar där behandling inte innefattar ungdomens familj.

Vid behov ges stöd till ungdomar i eget boende. Ungdomsbehandling kan också vara att samordna insatser runt ungdomar som varit placerade på institution och säkerställa att behandlingen som påbörjats under placeringstiden fullföljs på hemmaplan.

Uppdaterad den