Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Insats för utövare av våld i nära relationer

Familjehuset kan erbjuda insats för utövare av våld i nära relationer. Insatsen bygger på Per Isdals program ”Ickevåldsgrupp för män” men erbjuds som individuell kontakt.

Insatsen kan även erbjudas kvinnor som utövar våld i nära relation eller föräldrapar där båda är utövare av våld mot varandra.

 

Uppdaterad den