Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Project Support - hållbart föräldraskap

Project Support är en insats som ursprungligen är framtagen för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap, men är användbart för flertalet föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap och har barn i åldern 3–9 år.

Programmet skiljer sig från andra föräldraprogram genom att metoden innehåller både eget stöd till föräldern och praktisk träning av specifika föräldraförmågor. Arbetet sker helt eller delvis i hemmet varje vecka 1 - 1,5 timme. Antalet hembesök anpassas till den enskilda förälderns behov.

 

Uppdaterad den