Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Stöd till familjer

Marte Meo

Marte Meo som betyder "av egen kraft" är till för föräldrar som önskar utveckla sin förmåga att bemöta sitt barn. Föräldrar och barn videofilmas i korta sekvenser i en vardaglig situation. Utvalda delar av filmen visas sedan för föräldern som får stöd och konkreta råd hur samspelet kan förbättras.

RePULSE

Erbjuds främst till ungdomar som har problem med att kontrollera sina impulser och känslor. I RePULSE tränar man på att få tankar, känslor och beteende att samverka för att gå från ett okontrollerat destruktivt beteende till ett kontrollerat och klokt agerande. Målsättningen är att man ska kunna hantera sina impulser på ett nytt sätt.

FamiljeART

Erbjuds när problemen handlar om "konflikter, tjafs och bråk" och när föräldrar och barn önskar en förändring. Familjen erbjuds en kurs på 7-10 gånger. Två familjebehandlare träffar hela familjen en gång i veckan.

Trappan

Riktar sig till barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer. Upplägget är 6-8 krissamtal. Syftet är att ge barn från 4 år och ungdomar en möjlighet att bearbeta och rekonstruera det våld de varit med om. De får kunskap om vanliga relationer och hjälp att förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor. Trappan inleds med samtal med föräldrarna för information och avslutas med barnet och föräldern tillsammans.

Uppdaterad den