Familjerätt

För mer information

Länkar till myndigheters och organisationers hemsidor.

Sveriges domstolar

En gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Länk till Sveriges domstolars hemsida, www.domstol.se

Skatteverket

På Skatteverkets hemsida finns information samt e-tjänster där det går att registrera olika ärenden, bla att digitalt bekräfta föräldraskap.

Länk till Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se

Länk till Skatteverkets e-tjänst för digital bekräftelse, https://skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Det är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. De arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida, www.mfof.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer.

Länk till Försäkringskassans webbplats

Bris – barnens rätt i samhället

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Här hittar du allt som är aktuellt just nu på Bris.

Länk till Bris hemsida, www.bris.se

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Länk till Barnombudsmannens hemsida, www.barnombudsmannen.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Länk till Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida, www.allmannabarnhuset.se

Film, Voice of a child of divorce

https://www.youtube.com/watch?v=lbTFZ8cvHo4

Uppdaterad den