Har du blivit utsatt för brott eller har du begått brott?

Medling - ett möte med möjligheter

Medling innebär att den som utsatts för brott och den som begått brott möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medlingsverksamheten 

Enlig lag ska landets kommuner erbjuda medling när gärningspersonen är under 21 år. I Karlstad är det familjeavdelningens fältgrupp som ansvarar för medlingsverksamheten i Karlstad, i samverkan med polis och åklagare

Vad innebär medling? 

Medling innebär att den som utsatts för brott och den som begått brott får möjlighet att mötas. Mötet sker tillsammans med en medlare och man får då en chans att prata om händelsen, och hur man upplevt den. Målet är att minska de negativa effekterna av brottet. 

Medlaren har en neutral roll i mötet och ser till att det sker tryggt och säkert. Medling vänder sig till gärningspersoner som är under 21 år och har begått ett brott samt erkänt handlingen. Det finns ingen nedre åldersgräns för den som utsatts för brottet. Mötet är frivilligt och kostnadsfritt.

För dig som begått brott 

Det är modigt att möta den person du har utsatt för brott. Att medverka till medling är ett bra sätt att ta ansvar för det du gjort. I medlingsmötet får du en chans att förklara dig och be om ursäkt. Medling kan också vara ett sätt att reda ut hur du ska förhålla dig och bemöta personen du utsatt för brott.

För dig som utsatts för brott 

Det är starkt att möta den person som utsatt dig för brott och vid en medling har du möjlighet att ställa de frågor du har om händelsen. 

Du får även en möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser det inneburit för dig. 

Detta kan förhoppningsvis leda till att minska eventuell rädsla och otrygghet, samt få en förklaring till varför du utsatts för brottet.

Kontakt

Vid frågor, kontakta fältgruppen via familjeavdelningens reception, telefonnummer: 054-540 50 20.

  

  

Uppdaterad den