Vi som jobbar i fältgruppen finns till för dig som är ung!

Fältgruppen

Fältarna arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Du träffar oss på dagtid, kvällar och helger på fritidsgårdar, skolor, på stan eller vid olika ungdomsarrangemang.

Elin
Telefon: 070-001 88 75. E-post: elin.ehrlund@karlstad.se

Lina
Telefon: 070-020 81 92. E-post: lina.besseberg@karlstad.se

Dennis
Telefon: 070-020 82 33. E-post: dennis.gramel.frisk@karlstad.se

Emelie
Telefon: 070-001 64 09. E-post: emelie.karlsson@karlstad.se

Evelina
Telefon: 070-020 34 11. E-post: evelina.gustavsson@karlstad.se

Emma
Telefon: 070-001 02 48. E-post: emma.andersson3@karlstad.se

 

Vi vänder oss till dig som är i behov av råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan till exempel vara om du:

  • Behöver prata med någon
  • Har det jobbigt med kompisar, hemma eller i skolan
  • Funderar kring alkohol eller droger
  • Skulle vilja ha en mer meningsfull fritid

Vi vet att du som är tonåring har mycket att fundera kring och vi lyssnar gärna.

Vi som jobbar i fältgruppen är socionomer och är en del av socialtjänsten i Karlstads kommun. Vi jobbar uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. Det är frivilligt att ha kontakt med oss och du kan vara anonym när du ringer, sms:ar eller skriver till oss.

Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi agera. Det kan handla om droger eller att man skadar sig själv eller andra.

Följ oss gärna på Instagram: faltgruppenkarlstad.

Förälder?

I arbetet att vara ett stöd för ungdomar är kontakten med föräldrar mycket viktig, och därför är du som tonårsförälder också välkommen att höra av dig om du känner oro eller om du har några frågor.

Över 18 år?

Om du som är mellan 18-25 år behöver stöd från socialtjänsten är du välkommen att höra av dig till Enheten för Unga Vuxna. Dem kommer du i kontakt med genom kommunens växel, 054 540 00 00.

Ställ en fråga till fältarna

Hör gärna av dig till oss via e-post, telefon eller sms om du har frågor.

Vanliga frågor och svar

  • Jag är orolig för min kompis eller någon annan, vad ska jag göra?

Du kan kontakta oss genom att ringa, SMS:a eller mejla och berätta vad du är orolig för, se kontaktuppgifter ovan. Om du vill behöver du inte berätta vem du är eller vad det gäller. Vi kan då stötta dig och förhoppningsvis ge dig vägledning. Ett sådant samtal dokumenteras inte. Men för att vi ska kunna stötta personen du är orolig för behöver vi veta vem det handlar om. Skulle det kännas svårt att ringa oss, kan du vända till någon annan vuxen som du har förtroende för, till exempel lärare på skolan, skolkurator, skolsköterska eller vända dig till Ungdomsmottagningen Druvan.  (se även länkar nedan)

  • Kan jag vara anonym?

Om du inte nämner vem du är när du kontaktar oss så är du anonym. Vi pratar gärna med dig ändå.

  • Vad innebär en orosanmälan eller ansökan till socialtjänsten?

När vi får in en anmälan tar socialtjänsten kontakt med vårdnadshavare och barnet/ungdomen. Därefter gör socialtjänsten en bedömning om oron behöver utredas mer, för att familjen ska få så bra hjälp som möjligt. Hjälpen kan bland annat bestå av samtalsstöd i form av familjesamtal och eller enskilda samtal, kontaktperson/kontaktfamilj, familjehem eller behandling vid drogproblematik. Socialtjänsten jobbar under ”Socialtjänstlagen” och ”Lagen om vård av unga”.

Om din oro gäller dig själv eller din familj så gör du en ansökan.  Även då utreds det vilket stöd som kan behövas.

  • Det är struligt i mitt liv just nu – hur kan Fältgruppen hjälpa?

Vi träffar gärna dig för att lyssna till det du vill berätta. Beroende på vad som strular kan vi vara med och hjälpa dig i kontakter med föräldrar, skola eller andra myndigheter. Vi kan även ses vid återkommande tillfällen om du skulle önska det. Vart vi ses kan du bestämma.

  • Vad gör fält om de ser mig full på stan?

Vi tänker på din säkerhet och hur du mår. Om vi blir oroliga att du på grund av berusning kan råka illa ut eller inte klarar av att ta dig hem, så kontaktar vi dina föräldrar.  I vissa fall kan vi även skjutsa hem dig och vara ett stöd för dig när du kommer hem och möter dina föräldrar. Vi är inte ute efter att sätta dit någon, utan vill vara ett stöd för dig.

  • Var kan ungdomar som använder alkohol eller droger få hjälp?

Är du under 18 år kan du via oss i Fältgruppen eller genom att ta kontakt med socialtjänsten (Kontaktcenter eller 054-540 50 20) få hjälp via Nexus. Nexus är kommunens rådgivning och behandling för unga med alkohol- och drogproblematik. Socialtjänsten kan också erbjuda annat stöd. Du kan även få hjälp och stöd via Första linjen. Bra information kan du också få via Cannabishjälpen och Alkoholhjälpen. Är du över 18 år kan du ta direktkontakt med Nexus. Länkar finns nedan.

Länkar

Nexus

Koll på Soc

Cannabishjälpen

CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, drogfakta

Druvan ungdomsmottagning

Karlstads Tjejjour

Killfrågor

BRIS

Brottsofferjouren Värmland

Alkoholhjälpen

Ungdomar för trygghet på Facebook

Dina rättigheter

Första linjen

Stödlinjen - om du vill förändra dina spelvanor

Länkar för föräldrar

BRIS, för vuxna - om barn

Tonårsparlören - frågor och svar om ungdomar och alkohol

Cannabishjälpen - en plats för alla som berörs av cannabis

Uppdaterad den