Stöd för unga 13-20 år

Fenix - skola och familjearbete

Fenix är ett samlat stöd på hemmaplan och vänder sig till dig som är 13-20 år och har problem både hemma och i skolan.

Dagverksamhet och skola

Hos Fenix finns daglig verksamhet som innehåller skola, samtal och fritids- och lovaktiviteter. Studierna är individuellt anpassade för dig och har inriktning på basämnen.

En annan del är socialt förändringsarbete där vi ser till hela livssituationen. Här ingår samtal, social färdighetsträning, livskunskap och utåtriktad verksamhet i samhället.

Familjearbete

Familjearbete är obligatoriskt hos Fenix. Vi utgår från en tydlig ram och struktur med konkreta beteende mål och ett bonussystem kopplat till detta.  Här ingår även psykosocialt behandlingsarbete som styrs av familjens behov. Utöver tiden hos Fenix finns även familjebehandlarna tillgängliga via telefon på kvällar och helger.

Det är din socialsekreterare som avgör om du kan delta hos Fenix.

Uppdaterad den