Stöd till barn och unga

Viken - boendestöd för unga vuxna

Här får unga vuxna 18-24 år möjlighet till boende och vardagsstöd.

Målet med boendestödet är att längre fram få ett självständigt liv med eget ansvar. Det innefattar eget boende, meningsfull sysselsättning och en fungerande vardag.

Individuellt stöd

Stödet utformas efter varje persons behov. Det kan handla om:

  • Stöttning i att sköta ett hem, med allt vad det innebär: tvätt, städ, inköp och matlagning, med mera.
  • Stöd i att få en fungerande vardag och fritid.
  • Stöd med vardagsplanering, till exempel att hålla kontakt med socialsekreterare, skola, arbetsförmedling och övriga instanser.
  • Stöd med att planera ekonomi.

Uppdaterad den