Familj, barn och ungdom

Familjecentralen Rud

Familjecentralen Rud

Familjecentralen Rud vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med förskolebarn 0-6 år. Här samverkar Karlstads kommun och Region Värmland för stöd till familjer.

Om oss

Här finns barnmorskemottagning och barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola samlat på ett och samma ställe. Familjecentralen är en mötesplats där du knyter kontakter, hämtar kunskap och får råd och stöd i föräldrarollen. Vi som arbetar här strävar efter att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för barn och vuxna.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år. Här träffar du andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare. Vi erbjuder en utvecklande lärmiljö och pedagogisk verksamhet. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd.  Välkommen när det passar dig, du behöver inte anmäla dig och det är kostnadsfritt.

Öppettider öppna förskolan

Följ oss på instagram: familjecentralenrud för att se tider och aktiviteter vecka för vecka. vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och du är välkommen om du är frisk. Har du frågor eller funderingar når du oss på telefon: 054-540 32 54.

Om ni har frågor kring ert barn, föräldraroll, vill ha rådgivning, tips eller bara vill prata lite, ring eller SMS:a förskolepedagogen Kristina. Du kan alltid be om att bli uppringd för att samtalen inte ska bli till en kostnad för dig.

Telefon: 054-540 32 54. SMS: 070-001 62 13.

Länk till info om andra öppna förskolor i Karlstad

Förebyggande socialtjänst

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med, oavsett om det gäller något stort som tynger eller något mindre som upptar tankarna. Familjecentralens socionom erbjuder kuratorsamtal samt föräldrarådgivning i frågor som rör barn, ungdomar och familj. 

Vill du boka tid för rådgivning och samtal, om ni har frågor kring ert barn, föräldraroll, vill ha rådgivning, tips eller bara vill prata lite, ring eller SMS:a Ann (socionom). Du kan alltid be om att bli uppringd för att samtalen inte ska bli till en kostnad för dig.

Telefon:054-5405397. SMS:070-020 82 36.

Barnmorskemottagning

På barnmorskemottagningen möter du barnmorskor som kan erbjuda dig graviditetsövervakning, förberedelser inför föräldraskapet, preventivmedelsrådgivning, rådgivning kring sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning.

Besök och rådgivning bokas via 1177.se eller via telefon: 010-831 72 37.

Telefontid: måndag-fredag 10:00-10:45.

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen möter du barnhälsovårdssköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer av barn 0-6 år. Besöken kan innefatta undersökningar och samtal om exempelvis barns hälsa- och utveckling samt stöd i föräldrarollen. Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling.

Telefontid: måndag-fredag 10-10.30. Besök och rådgivning bokas via 1177.se eller telefon:

  • Caroline: 010-831 72 39
  • Susanne: 010-831 72 41
  • Therese: 010-831 72 42

Föräldrautbildning

All personal samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds föräldrar som får sitt första barn. I en grupp med föräldrar kan du lära känna andra och lära dig mer om barns behov och utveckling.

Familjecentralens besöksadress

Vårdcentralen Rud, ingång vid barnavårdscentralen. Rudstorget 5, 654 66 Karlstad.

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/familjecentralenrud/

Uppdaterad den